Национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас

Проект Национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас. Водеща роля в концепцията на проекта е идеята за насърчаване интереса на младите хора към миналото чрез развиване на иновативно мислене, изграждане на толерантност и изразяване на собствена гражданска позиция. Чрез самостоятелно историческо изследване, представено в писмена или мултимедийна форма, участниците в конкурса избират самостоятелно и разглеждат събития от тяхната местна или фамилна история, които са останали извън учебните програми по история или са слабо известни. Българският конкурс е част от европейската мрежа конкурси по национална история EUSTORY, обединяваща 25 европейски страни.

Фондация „Ценности“ е официален партньор на Министерство на образованието и науката и от началото на тази година нашият проект е включен в графика за националните състезания през учебната 2015-2016 година. Това е голямо признание за работата ни и ни задължава да продължим добрата традиция.

Условия за участие и награди


« Назад към всички публикации