Мисия

Мисията на Фондация Александреа е  благотворителност и безвъзмездна помощ към хората и каузите, които заслужават доверие и подкрепа.

Фондация Александреа се стреми да  развива културата на благотворителност, както и съзнание за отговорност към Света, в който живеем.Ако гледаш в правилната посока, трябва само да вървиш напред.