В подкрепа на децата

Рийчаут.БГ е организация, създадена да помага на изоставени деца и деца, живеещи в крайна бедност като ги насърчава да учат и развиват индивидуалните си способности посредством разнообразни образователни дейности. В нашата работа ние съсредоточаваме усилията си върху тези деца, за които имаме информация или сигнали, че имат сериозни трудности с ученето, адаптацията или които са неглижирани в училище.

На кого помагаме?

На уязвими групи деца, застрашени от отпадане от училище като:

   Деца, лишени от родителска грижа;

   Деца от малцинствени групи;

   Деца, чиито родители са с нисък социален и образователен статус;

   Деца, които живеят в крайна бедност;

С какво сме различни?

   Осигуряваме на децата среда, в която те да се почувстват приети;

   Използваме инструменти за диагностика на училищната готовност и нивото на базови компетентности с оглед създаването на най-подходящ план за подкрепа;

   Работим с децата индивидуално или в малка група;

   При необходимост осигуряваме работа с други специалисти логопед или психолог;

   Извън обучителната подкрепа създаваме различни възможности, които да развиват тяхната обща култура и умения за общуване;

   Подкрепата, която осигуряваме на децата, е дългосрочна и не е ограничена в рамките на  изпълнението на даден проект;

 Как ще бъде използвано вашето дарение?

Даренията, което правите за програмата на Рийчаут ще се използва за директните дейности с децата. В зависимост от размера на Вашето дарение, то може да подпомога една конкрента или няколко дейности.

   Занималня за ученици от 1 до 4 клас;

   Уроци по български език за ученици от 5 до 12 клас;

   Психологическа подкрепа;

   Логопедична подкрепа;

   Летен приключенски лагер или екскурзия през пролетнта ваканция;

   Посещения на театър, музей или кино;

           


« Назад към всички публикации