Покриване на разходите за 4 месеца на деца от институции за социални грижи

Ръководител на проекта

Богдана Манова
dechitsa@gmail.com

Фондация Дечица е  създадена за деца, лишени от родителска грижа.  В работата си следваме два подхода:
- Работа с доброволци. Всяко дете има свой “по-голям брат / сестра” или т. нар. “ролеви модел на възрастен”, с когото развива емоционална връзка.  Този контакт има за цел изграждане на силно чувство  на привързаност към друг човек  и откриване на значението на приятелството, споделянето,  изразяването на собствените чувства - създаването на условия и възможности   да се изпита радостта от живота.  Психолог съдейства за  засилването и задълбочаването на тези взаимоотношения.  
 - Работа с професионалисти – учители по английски език, учители по танци, говорни и арт терапевти. Тяхната задача е да открият и стимулират  уменията на децата, да ги научат да се представят пред публика, да артикулират правилно, да бъдат уверени в себе си и да следват мечтите си.  
За своята работа наемаме  място, което е един   лелеян оазис, както  за нас, така  и за децата и го наричаме “нашият малък клуб”. Месечните ни разходи за наем и заплащане на трите най-важни експерта    (психолог, учител по английски език и учител по народни танци) възлизат на 1 400 лв.

Бенефициенти:
деца от институции за социални грижи   

IBAN, bank, SWIFT
IBAN: BG50 UNCR 7000 1520 9423 89
BIC: UNCRBGSF
UniCredit Bank
Титуляр: BCAF
основания за преводи: дарение (посочете наименованието на проекта, който подкрепяте)

- За повече информация: http://1000balkan.com/bg/projects/view?id=66#sthash.5iCQ3juX.dpuf« Назад към всички публикации