3 стипендии за отличили се студенти – сираци

Ръководител на проекта

Ана Миланова – Линдзи  
ana@bcaf.org

Фондация "Помощ за благотворителността в България" (ФПББ) е експертна организация, която работи за модерна благотворителност и силен и ефективен нестопански сектор.  Фондацията си сътрудничи  с бизнеса  за постигане на своите обществени цели и с  физически лица с цел да направи тяхната благотворителна дейност по-лесна и  защитена, както и с неправителствени организации за  увеличаване на техните ресурси и ефективност.  Каузата, която ФПББ представя с този маратон, има  за цел подпомагане на  образованието на  деца в  неравностойно положение и млади хора без родители, отглеждани от техни роднини или в социални домове. Обикновено доходите на такива млади хора   не са  достатъчни да покрият основните си нужди и затова те се отказват или не могат да продължат образованието си. Програмата  на ФПББ за отпускане на стипендии  подкрепя деца, които са показали отлични резултати и постижения. Стипендиите се дават за една академична година (десет месеца)  и възлизат на  2000 лв. за студент.

Бенефициенти:
Сираци или изоставени деца в юношеска възраст   

IBAN, bank, SWIFT
IBAN: BG50 UNCR 7000 1520 9423 89
BIC: UNCRBGSF
UniCredit Bank
Титуляр: ФПББ
Основание за плащане: дарение (посочете наименованието на проекта, който подкрепяте)

За повече информация: http://1000balkan.com/bg/projects/view?id=68#sthash.sMptcn2w.dpuf


« Назад към всички публикации